Προβολή σε λεωφορεία

Προβολή σε στάσεις/panels

Προβολή σε μέσα σταθερής τροχιάς

Προβολή σε λεωφορεία τύπου ΚΤΕΛ

Προβολή σε μέσα σταθερής τροχιάς

Η Clever Net δραστηριοποιείται στον τομέα της διαφήμισης σε όλη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Τα στελέχη της εταιρίας μας, έχουν 20ετή και πλέον εμπειρία. Διαθέτει ευρύ πελατολόγιο σε όλους τους τομείς με καταξιωμένους συνεργάτες και αποτελεί μία αξιόπιστη επιλογή.

Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένα προγράμματα διαφήμισης

Η Clever-Net έχει τη δυνατότητα να αναλάβει το Branding και τη δημιουργία Εταιρικής ταυτότητας για λογαριασμό του πελάτη, όπως επίσης και ολοκληρωμένα πακέτα διαφήμισης και προώθηση καινούργιων προϊόντων.

Digital Marketing

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Digital από την αρχική κατασκευή μέχρι την άριστη προβολή σας στο Internet, Social Media και προώθηση με διαφημιστικές καμπάνιες.

Υπαίθρια Διαφήμιση

Η Clever-net παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες της, ολοκληρωμένης προβολής σε Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Χώρους Υψηλής Επισκεψιμότητας καθώς και σε Κινούμενα μέσα. Με ένα δίκτυο που εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και τα Βαλκάνια.

Special Projects και εκδηλώσεις

Η Clever Net αναλαμβάνει να διοργανώσει εκδηλώσεις, έξυπνα events και πολλές ακόμα καινοτόμες δράσεις.

Πιστοποίηση

Έχουμε ως όραμα να αποτελούμε την πρώτη επιλογή για τους πελάτες μας και να τους προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Για το σκοπό αυτό η Clever-Net έχει πιστοποιηθεί:

ISO 9001:2008
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Πρότυπο του ΕΛ.Ο.Τ. 1435

Επισκεφθείτε μας

Κάντε κλικ στο χάρτη για GPS μέσω Google Maps