Πολιτική για την υγεία και την Ασφάλεια

Δέσμευση Clever Net για την Ασφάλεια και Υγεία

Η απόφαση αυτή για πιστοποίηση κατά ISO 45001:2015 της Clever-net αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής που έχει χαράξει, αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος και της αποστολής της.

Όσο αφορά στο κομμάτι της Υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία η Clever net Δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.

Η Clever Net στο πλαίσιο αυτό δεσμεύεται να υλοποιήσει και να τηρεί το σύστημα αυτό, εκφράζοντας εμφατικά τη δέσμευση της για τήρηση της νομοθεσίας, των προδιαγραφών του προτύπου αλλά και την αδιάκοπη προσπάθεια της για επίτευξη των στόχων που έχει θέσει και αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο της εργασίας. Βασικοί στόχοι της είναι :

  • Παροχή ασφαλών συνθηκών εργασίας και υγιεινής
  • Πρόληψη τραυματισμών και ασθενειών που σχετίζονται με
  • Εξάλειψη των πιθανών κινδύνων στην εργασία
  • Συνεχή βελτίωση του συστήματος Υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
  • Συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
  • Την εκπλήρωση των νομικών και άλλων απαιτήσεων
Προηγούμενο άρθροΠολιτική για το Περιβάλλον
Επόμενο άρθροΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ